AT KONFERENCE 2015

Vážení přátelé,

 

dovolte nám pozvat Vás na další ročník AT konference, která se uskuteční již tradičně v Kongres hotelu Jezerka u Sečské přehrady, a to ve dnech 7. - 11. 6. 2015. Letošní ročník se ponese v duchu tématu: "Kolik stojí závislosti".

Podrobnější informace budou brzy zveřejněny.

 

Těšíme se na Vás!

Poděkování

Vážení a milí přátelé,

děkujeme, že jste se zúčastnili letošního rořníku AT konference! Na webových stránkách jsou v sekci minulé ročníky k dispozici prezentace, evaluace a celá řada fotografií.

Termín příštího ročníku zveřejníme v nejbližší době.


Doufáme, že se uvidíme i příští rok!

Kritéria pro přihlašované příspěvky

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

- Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul - doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

- Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody - uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry - obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury - není podmínkou