Program zveřejněn

Milí účastníci konference,

 

ZDE si můžete prohlédnout program letošního ročníku AT konference 2014 a program závěrečné konference projektu NETAD.


Těšíme se na setkání s Vámi.

Spuštěna rezervace ubytování a stravy

Vážení a milí účastníci konference,


právě byla spuštěna rezervace ubytování a stravování v Kongres hotelu Jezerka. Rezervace ubytování i stravování bude probíhat přes formulář na stránkách hotelu.
Prosíme účastníky, aby si na celou dobu svého pobytu vybrali z připravené nabídky jídel obědy a večeře. Účastníky, kteří se nebudou chtít tímto způsobem stravovat, musíme upozornit, že může dojít k značnému prodloužení čekací doby výdeje jednotlivě připravovaných jídel.

Postup rezervace: 
1. klikněte ZDE
2. nezobrazí-li se Vám hned vyžádání hesla, klikněte na záložku AT konference 2014
3. zadejte požadované heslo (atconf2014)
4. vyberte si pokoj
5. vyplňte všechny potřebné údaje včetně posledních kolonek s nabídkou jídla
6. odešlete rezervaci
7. dostanete informační email s potvrzením a kalkulací za stravu a ubytování

 

Heslo pro vstup do formuláře je: atconf2014


Těšíme se na setkání s Vámi!

V případě nejasností, kontaktujte přímo Kongres hotel Jezerku:
tel. 469 676 327
email: recepce@jezerka.cz

Změna termínu vyrozumění o akceptaci příspěvků

Milí účastníci,

 

došlo k malé změně v termínu vyrozumění o akceptaci/neakceptaci Vašich příspěvků. Termín byl posunut na 3. 3. 2014. Prosíme o strpení.

Platební pokyny

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

 

- poplatek - 1000 Kč
- poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti*/ důchodci - 800 Kč
- poplatek institucionalní (vztahuje se na instituci - mohou si jej lidé v rámci instituce měnit - to znamená, že když si instituce koupí jeden tento poplatek, tak na konferenci může vždy 1 člověk, ale třeba každý den někdo jiný) - 2000 Kč
- poplatek za 1 den - 500 Kč
- úhrada poplatku na místě konání akce - +200 Kč

- v případě nevyplnění monitorovacího listu projektu ESF (při registraci) - +200 Kč** 

 

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

**Jedná se o náklady na jednoho účastníka konference, které je možné uhradit v případě podpory ze zdrojů ESF. V případě nevyplnění monitorovacího listu, tyto náklady není možné uhradit a hradí si je účastník sám.

 

Bankovní spojení:

Český adiktologický institut, o. s.
ČSOB, a.s.
Bělehradská 110/478, Praha 2, 120 00
Číslo účtu: 210 515 432/ 0300
IBAN: CZ47 0300 0000 0002 1051 5432
BIC: CEKOCZPP
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno

Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o zaplacení konferenčního poplatku.

Závěrečná konference projektu NETAD

Vážení a milí přátelé,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na závěrečnou konferenci prijektu NETAD s názvem "QUO VADIS, ADIKTOLOGIE? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití", která proběhne dne 29. 4. 2014 v kongresovém sále Kongres hotelu Jezerka. V rámci této konference budou představeny navrhované koncepční změny v oboru adiktologie. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Projekt NETAD: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Registrace pro přednášející uzavřena

Vážení a milí přátelé,

 

dne 31.12.2013 byla uzavrena registrace pro aktivní účastníky. Všem zájemcům děkujeme, infromace o akceptaci či neakceptaci příspěvků očekávajte zhruba v polovině února. Registrace pro pasivní účastníky stále běží a můžete se přihlásit ZDE.

Nabídka partnertsví pro rok 2014

Vážení a milí přátelé,

v následujícím odkazu naleznete nabídku partnerství pro rok 2014 - ke stažení ZDE . V případě jakýchkoliv dotazů nás nevýhejte kontaktovat.

Téma dalšího ročníku je již známo!

Drazí přátelé,

 

další ročník AT konference se ponese v duchu tématu: Závislost od kolébky do hrobu

 V rámci odborného programu se budeme věnovat tématům v oblastech prevence, léčby, snižování rizik a výzkumu v adiktologii, se zaměřením na specifické skupiny klientů: děti (včetně nenarozených), mladiství, těhotné ženy jako uživatelky, senioři. Jako každý rok, i v roce 2014 bude programový výbor přijímat i příspěvky mimo hlavní programové téma.

 

A důležité termíny:

 

Otevření rezervace ubytování v hotelu: 1. 2. 2014
Potvrzení přijetí/zamítnutí příspěvku: 3. 3. 2014
Zveřejnění programu: 15. 3. 2014
Deadline pro registraci (pak až na místě): 20. 4. 2014

 

 

Těšíme se na Vás!

 

 

AT KONFERENCE 2014

Vážení a milí přátelé adiktologie,

již si můžete poznamenat do svých diářů a kalendářů, že další ročník AT konference se bude konat ve dnech 27.4. - 1.5.2014 v Kongres hotelu Jezerka.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Kritéria pro přihlašované příspěvky

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

- Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul - doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

- Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody - uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry - obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury - není podmínkou