PROGRAM KONFERENCE

Vážení a milí účastníci,

ZDE si můžete stáhnout finální verzi programu. 

Těšíme se na viděnou na Seči!


INFORMACE O STRAVOVÁNÍ V HOTELU

Vážení a milí účastníci konference,

prosím ty, kteří nemají zajištěné ubytování přímo v Kongres hotelu Jezerka, aby si prostřednictvím fomuláře na stránkách hotelu objednali jídlo v délce svého pobytu. Účastníky, kteří se nebudou chtít tímto způsobem stravovat, musíme upozornit, že může dojít k značnému prodloužení čekací doby výdeje jednotlivě připravovaných jídel.

 

Postup objednávání jídla:

1. klikněte ZDE 

2. je třeba vložit heslo, které zní: atconf2015

3. objeví se Vám formulář, který vyplňte podle instrukcí.

 

Platbu uhradíte na místě v hotelu.


Ubytování Kongres hotel Jezerka

Vážení účastníci konference,

 

rádi bychom Vás upozornili, že dnes byla spuštěna rezervace ubytování a stravování v Kongres hotelu Jezerka.

 

Ubytovací formulář naleznete ZDE (záložka: kongresy a školení, dále pod AT konference 2015).

Heslo pro vstup je: atconf2015

Postup rezervace:

  1. klikněte na odkaz ZDE 
  2. zadejte požadované heslo (atconf2015)
  3. vyberte si pokoj
  4. vyplňte všechny požadované údaje včetně posledních kolonek s nabídkou jídla
  5. odešlete rezervaci
  6. dostanete informační email s potvrzením a kalkulací za stravu a ubytování

 

Po domluvě z hotelem je třeba si během rezervace ubytování objednat stravu na celou dobu pobytu. Zkrátí se tak čekací dobu na výdej jídla.

Účastníky, kteří se nebudou chtít tímto způsobem stravovat, musíme upozornit, že může dojít k značnému prodloužení čekací doby výdeje jednotlivě připravovaných jídel.

 

V případě nejasností kontakujte přímo Kongres hotel Jezerku a to na tel. 469 676 327 nebo prostřednictvím emailu  recepce@jezerka.cz

 


Novinky

Vážení přátelé,

doufáme, že Váš vstup do nového roku začal tou správnou nohou! Máme pro Vás novinky! Během několika dní bude spuštěna rezervace ubytování v hotelu Jezerka, o které Vás budeme blíže informovat. Dále připomínáme, že 31.1. 2015 končí registrace pro aktivní účastníky! Nezapomeňte proto přihlásit svůj příspěvek ještě dnes!

Těšíme se na Vás!


Zaměření letošního ročníku

AT konference 2015 má hlavní téma "Kolik stojí závislosti". Toto téma je možné uchopit z mnoha hledisek: jako první hledisko se samozřejmě nabízejí makro- či mikroekonomické rozvahy, porovnávání nákladů různých typů léčby i různých pracovišť v rámci jednoho typu (např. se nabízejí terapeutické komunity), případně i analýzy nákladů a přínosů. Ale závislosti také někoho něco stojí v rozměru, který nelze vždy  přepočítat na koruny  - čas a energie, kterou vynakládají klienti i terapeuti,  utrpení blízkých, ztráta pocitu bezpečí v některých lokalitách. Očekáváme příspěvky v širokém vějíři těchto i dalších hledisek, včetně např. diskuse k výroku známého britského sociálního ekonoma G.Moonyho „Co není ekonomické, není etické.“
Vedle příspěvků  k hlavnímu tématu jsme připraveni přijmout, jako obvykle, příspěvky o novinkách z praxe, výzkumu či vzdělávání, ale domníváme se, že i tyto příspěvky  mohou, třeba nechtěně či nevědomě, něco k hlavnímu tématu konference říct.

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
předseda programového výboru AT konference 2015


Nabídka partnerství pro rok 2015

Vážení a milí přátelé,

v následujícím odkazu naleznete nabídku partnerství pro rok 2015 - ke stažení ZDE. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Spuštění registrace

Vážení účastníci,

byla spuštěna registrace na další ročník konference, která se uskuteční ve dnech 7. - 11. 6. 2015 v Kogres hotelu Jezerka. Pár důležitých termínů:

Deadline pro přihlašování příspěvků: 31. 1. 2015

Deadline pro registraci (pak až na místě): 31. 5. 2015

Otevření rezervace ubytování v hotelu: 1. 2. 2015

Potvrzení přijetí/zamítnutí příspěvku: březen 2015

Zveřejnění programu: březen 2015

 

Na konferenci se přihlásíte jako aktivní účastník ZDE a jako pasivní účastník ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi!


Poděkování

Vážení a milí přátelé,

děkujeme, že jste se zúčastnili letošního rořníku AT konference! Na webových stránkách jsou v sekci minulé ročníky k dispozici prezentace, evaluace a celá řada fotografií.

Termín příštího ročníku zveřejníme v nejbližší době.


Doufáme, že se uvidíme i příští rok!


Kritéria pro přihlašované příspěvky

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

- Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul - doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

- Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody - uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry - obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury - není podmínkou

at-form1.jpg

Platební pokyny

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

- poplatek - 1000 Kč
- poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti*/ důchodci - 800 Kč
- poplatek institucionalní (vztahuje se na instituci - mohou si jej lidé v rámci instituce měnit - to znamená, že když si instituce koupí jeden tento poplatek, tak na konferenci může vždy 1 člověk, ale třeba každý den někdo jiný) - 2000 Kč
- poplatek za 1 den - 500 Kč
- úhrada poplatku na místě konání akce - +200 Kč

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

Bankovní spojení:

Český adiktologický institut, o. s.
ČSOB, a.s.
Bělehradská 110/478, Praha 2, 120 00
Číslo účtu: 210 515 432/ 0300
IBAN: CZ47 0300 0000 0002 1051 5432
BIC: CEKOCZPP
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno

Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o zaplacení konferenčního poplatku.

registrace.jpg
ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI