Zaměření letošního ročníku

AT konference 2015 má hlavní téma "Kolik stojí závislosti". Toto téma je možné uchopit z mnoha hledisek: jako první hledisko se samozřejmě nabízejí makro- či mikroekonomické rozvahy, porovnávání nákladů různých typů léčby i různých pracovišť v rámci jednoho typu (např. se nabízejí terapeutické komunity), případně i analýzy nákladů a přínosů. Ale závislosti také někoho něco stojí v rozměru, který nelze vždy  přepočítat na koruny  - čas a energie, kterou vynakládají klienti i terapeuti,  utrpení blízkých, ztráta pocitu bezpečí v některých lokalitách. Očekáváme příspěvky v širokém vějíři těchto i dalších hledisek, včetně např. diskuse k výroku známého britského sociálního ekonoma G.Moonyho „Co není ekonomické, není etické.“
Vedle příspěvků  k hlavnímu tématu jsme připraveni přijmout, jako obvykle, příspěvky o novinkách z praxe, výzkumu či vzdělávání, ale domníváme se, že i tyto příspěvky  mohou, třeba nechtěně či nevědomě, něco k hlavnímu tématu konference říct.

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
předseda programového výboru AT konference 2015

Nabídka partnertsví pro rok 2015

Vážení a milí přátelé,

v následujícím odkazu naleznete nabídku partnerství pro rok 2015 - ke stažení ZDE . V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Spuštění registrace

Vážení účastníci,

byla spuštěna registrace na další ročník konference, která se uskuteční ve dnech 7. - 11. 6. 2015 v Kogres hotelu Jezerka. Pár důležitých termínů:

Deadline pro přihlašování příspěvků:31. 1. 2015

Deadline pro registraci (pak až na místě): 31. 5. 2015

Otevření rezervace ubytování v hotelu: 1. 2. 2015

Potvrzení přijetí/zamítnutí příspěvku:březen 2015

Zveřejnění programu: březen 2015

 

Na konferenci se přihlásíte jako aktivní účastník ZDE a jako pasivní účastník ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi!

AT KONFERENCE 2015

Vážení přátelé,

 

dovolte nám pozvat Vás na další ročník AT konference, která se uskuteční již tradičně v Kongres hotelu Jezerka u Sečské přehrady, a to ve dnech 7. - 11. 6. 2015. Letošní ročník se ponese v duchu tématu: "Kolik stojí závislosti".

Podrobnější informace budou brzy zveřejněny.

 

Těšíme se na Vás!

Poděkování

Vážení a milí přátelé,

děkujeme, že jste se zúčastnili letošního rořníku AT konference! Na webových stránkách jsou v sekci minulé ročníky k dispozici prezentace, evaluace a celá řada fotografií.

Termín příštího ročníku zveřejníme v nejbližší době.


Doufáme, že se uvidíme i příští rok!

Kritéria pro přihlašované příspěvky

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

- Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul - doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

- Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody - uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry - obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury - není podmínkou

Platební pokyny

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

- poplatek - 1000 Kč
- poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti*/ důchodci - 800 Kč
- poplatek institucionalní (vztahuje se na instituci - mohou si jej lidé v rámci instituce měnit - to znamená, že když si instituce koupí jeden tento poplatek, tak na konferenci může vždy 1 člověk, ale třeba každý den někdo jiný) - 2000 Kč
- poplatek za 1 den - 500 Kč
- úhrada poplatku na místě konání akce - +200 Kč

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

 

Bankovní spojení:

Český adiktologický institut, o. s.
ČSOB, a.s.
Bělehradská 110/478, Praha 2, 120 00
Číslo účtu: 210 515 432/ 0300
IBAN: CZ47 0300 0000 0002 1051 5432
BIC: CEKOCZPP
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno

Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o zaplacení konferenčního poplatku.